Kulttuurireitti avautuu

Millaista elämää Tohmajärvellä elettiin Algot Tietäväisen (1868-1918) eli
kirjailija Maiju Lassilan lapsuus- ja nuoruusaikana (1868-1887)? Millaisia
kokemuksia, ihmisiä ja kuvia piirtyi hänen mieleensä synnyinkunnastaan?

Näiden kysymysten vastausten jäljille pääset lähtemällä kesällä 2018 avattavalle Maiju Lassila –kulttuurireitille, joka tutustuttaa 18 kulttuurikohteen avulla paitsi Algot Tietäväisen elämään, myös v. 1868 perustetun Tohmajärven kunnan ensi vuosikymmeniin. Reitin varrella on runsaasti myös runoteoksissa viliseviä paikkoja. Reitti on toteutettu perinteisenä karttana sekä ääniopastuksena älypuhelimen avulla kuultavana. Reitin pääsuunnittelija on toimittaja Riitta Hakulinen, joka on myös osa Lassilan juhlavuositeoksen työryhmää sekä toimii Elämään heränneet runoilijat yhdistyksen hallituksessa rahastonhoitajana. Reitin toteutumista on tukenut EU Leader rahasto ja Tohmajärven kunta.

Perusreitti (15km) suuntaa Kemieen, Luosojoelle, Oravaaraan ja
Kirkkoniemeen ja kierroksella tutustut useaan säätyläiskartanoon,
kauniiseen Kirkkoniemeen ja tuon ajan palveluihin. Kemien ympäristön
upeat vaaramaisemat, järvinäkymät, polveilevat tiet ja rehevät
lehtometsät vievät sinut näkymiin, joihin Algotkin rakastui.
Perusreittiä suositellaan erityisesti polkupyörällä ajettavaksi, sillä silloin
on mahdollista pysähtyä helposti jokaisen tutustumiskohteen kohdalla.
Lähes jokainen kohde on yksityisomistuksessa, joten pihapiiriin
meneminen ei ole suotavaa.

Lisäreitti (n. 15km) suuntautuu Algotin lapsuudenkotiin Peijonniemeen ja
kodin läheisyydessä olevalla Nenosenlammelle. Reitillä ajat hauskasti
kumpuilevaa vanhaa Joensuu-Sortavala valtatien pohjaa.